Digwyddiadau

Cyflwynwch fanylion eich digwyddiad yma

Hyd
24
Maw
Cychwyn Eich Busnes @ Townhill Campus
Hyd 24 – Hyd 25 all-day

Poster

At sylw pob person ifanc sy’n awyddus i gychwyn eu busnes eu hunain! Rydym yn cynnal
digwyddiad busnes 2 ddiwrnod yn rhad ac am ddim gyda’r bwriad o’ch helpu i gychwyn
eich busnes.

  • Amrywiaeth o weithdai i’ch helpu i ddeall pob agwedd ar gychwyn busnes;
  • Cefnogaeth, mentora a chyngor gan siaradwyr arbenigol;
  • Cyfle i gydweithio mewn tîm ar syniad busnes;
  • Cyflwyno syniad busnes, gyda gwobrau ar gael i’r syniadau buddugol;
  • Profiad bythgofiadwy, yn ogystal â’r cyfle i rwydweithio â phobl sy’n rhannu eich brwdfrydedd

Archebwch nawr: wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-eichbusnes

Tach
24
Gwe
Bŵtcamp i Fusnes @ Nghanolfan Ddarganfod Margam
Tach 24 – Tach 26 all-day